Роза / червена

Кичеста форма на цветовете.

Цъфтежът е непрекъснат през целият вегетационен период.

Тъмно зелени листа.

достига височина 60-80см. Ширина 40-50см.

Могат да се отглеждат в лехи, като бордюри, подходящи за рязан цвят.

Височина в момента 30-40 см. 

Саксия - 2л.

Цвят: червен